Enjoy the Ride nieuwsbrief

Uitgelicht

Enjoy the Ride nieuwsbrief

De Enjoy the Ride nieuwsbrief van februari 2019 gaat over de besteding van de € 20.000,- die afgelopen jaar is opgehaald door onze stichting.
We hebben mooie plannen kunnen uitwerken samen met de AYA-polikliniek van het Radboudumc en Stichting TegenkrachtAYA (Adolescent and Young Adult) is de internationale afkorting voor jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.

Belangrijk doel

Een belangrijk doel voor ons is dat de AYA’s een zo goed mogelijke begeleiding krijgen in hun proces van ziekte naar gezondheid. Verantwoord sporten en bewegen heeft een positieve invloed op dat proces.

Lijnen uitgezet voor een sportplan op maat

Samen met de AYA-polikliniek en Tegenkracht willen we de deelname van AYA’s aan sportbegeleidingstrajecten verhogen.
De medisch specialist praat in een zo’n vroeg mogelijk stadium over het deelnemen aan sportactiviteiten. De verpleegkundig specialist/case manager bekijkt samen met de AYA de mogelijkheden en Tegenkracht werkt dit verder uit.
Zo onderzoeken ze bij iedere AYA-patiënt welk sportbegeleidingstraject het beste aansluit bij zijn of haar wensen en mogelijkheden.

Uitgangspunt: sporten op maat

Het eerste traject is een sportplan op maat met persoonlijke begeleiding. Aan het begin krijgt de AYA een sportmedische keuring. Gedurende het traject bekijken deskundigen welke intensiteit van begeleiding nodig is. Ook bekijken begeleiders wanneer de stap gemaakt kan worden om het sporten in een groep voort te zetten.

Nieuw, tweede traject

Onze andere drie trajecten zijn nieuw.
Deelnemers aan het tweede traject kunnen de sportbegeleiding aanpassen aan hun eigen behoeften. Ze kunnen ervoor kiezen om direct te beginnen met (oncologische) fysiotherapie of juist met groepsoefeningen.

Derde traject

In het derde traject maken AYA en begeleider samen een persoonlijk sportplan. Dat kan in de eigen omgeving uitgevoerd worden. Een AYA kan dan blijven sporten bij de trainer van de eigen sportclub.

Vierde traject

Het vierde traject is nog in ontwikkeling. Dit traject richt zich op AYA’s die langere tijd in het ziekenhuis worden opgenomen. Zij kunnen beginnen met “bewegen op bed” onder begeleiding van een oncologisch fysiotherapeut.

Enjoy the Ride nieuwsbrief

Wil je alles weten over de begeleiding van AYA’s en onze andere doelen? Lees de Enjoy the Ride nieuwsbrief februari 2019

Lees verder