Fit4Society

Voor jongvolwassenen met kanker is het belangrijk dat zij zo gezond en actief mogelijk blijven leven. Verantwoord sporten, gezonde voeding en begeleiding bij het re-integreren naar studie of werk zijn de kern van het project.
Fit4Society richt zich vooral op de doelgroep jongere vrouwen met borstkanker. Vanaf de diagnose en het begin van de behandeling worden patiënten ondersteund en begeleid. Daarmee past Fit4Society goed binnen de doelstelling van Enjoy the Ride. Wij zijn medefinancier van dit project samen met Radboudumc en zorgverzekeraar Movir. 

Fit4AYA

Ingrijpend

Kanker is een ingrijpende ziekte. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal en psychisch. Juist deze aspecten hebben veel aandacht nodig. In het gebruikelijke begeleidingsprogramma voor kankerpatiënten is hiervoor vaak onvoldoende ruimte. Fit4Society wil deze leemte opvullen. 

Vernieuwend project

Alles is erop gericht om de patiënten weer snel terug te laten keren in hun ‘normale’ leven. Denk bijvoorbeeld aan het starten of hervatten van studie of werk. Zij geven zelf aan dat dit heel belangrijk is voor hun welbevinden.

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie met Fit4Society

Inkomensverzekeraar Movir, Stichting Enjoy the Ride en het Radboudumc starten een 3-jarige pilot om de begeleiding van borstkankerpatiënten rondom een operatie nog beter te maken. Deze begeleiding bestaat uit een leefstijlprogramma om iemand zo fit mogelijk te maken en te houden voor en na de operatie, met tegelijkertijd gepersonaliseerde werkbegeleiding. Het programma moet leiden tot sneller herstel, gedeeltelijk aan het werk blijven danwel een betere of snellere terugkeer naar werk.

Fysieke en mentale begeleiding voor- en na de operatie

Het leefstijlprogramma bestaat uit fysieke training, verbeteren van voeding, mentale begeleiding, behandeling van specifieke ziekten of kwetsbaarheden, het stoppen met roken en drinken van alcohol. Uit verschillende pilots blijkt dat zo’n programma, ook wel prehabilitatie genaamd, resulteert in onder andere minder complicaties, kortere opnameduur en sneller herstel. Tot nu toe zijn er nog geen studies gedaan waarin patiënten met borstkanker mee hebben gedaan aan een prehabilitatie-programma. De gelijktijdige gepersonaliseerde werkbegeleiding door een gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige is gericht op optimaal functioneel herstel.

Meer kennis opdoen

Yoram Schwarz, directeur Movir: ‘Goed dat we meer kennis gaan opdoen over het fitter krijgen van borstkanker patiënten, want de impact van kanker is voor zowel de patiënt als voor de omgeving enorm. Waar de fysieke en mentale mogelijkheden er zijn, kan vooraf aan een operatie de wachttijd worden ingezet voor prehabilitatie. De resultaten bij andere patiëntgroepen zijn tot nu toe veelbelovend.‘

Verbeteren van perspectief

John Peeters, bestuurslid van de Stichting Enjoy the Ride: ‘Fijn dat dit project van start gaat en met name het aspect terugkeer naar werk is vernieuwend binnen de begeleiding. De naam Fit4Society geeft goed aan wat het doel van het project is. Met onze stichting richten we ons op het verder verbeteren van de begeleiding van jongvolwassenen met kanker (18 tot 40 jaar). We werken graag aan dit project mee omdat er ook veel aandacht is voor de vrouwen in die leeftijdsgroep.’

Borstkanker treft 1 op de 7 vrouwen

Baukje van den Heuvel, programmaleiding Fit4Surgery in het Radboudumc: ‘Borstkanker treft 1 op de 7 vrouwen in Nederland, waaronder ook jongere vrouwen met kinderen en/of een drukke baan. Zij zijn in de eerste plaats natuurlijk geholpen met een zo goed mogelijke behandeling en genezing. Verbetering van de individuele weerbaarheid tijdens die behandeling hoort daarbij. Maar uiteindelijk wil een vrouw gewoon weer doen en laten zoals zij gewend was. We verwachten dat het functionele perspectief van deze aanpak, gericht op terugkeer naar de thuis en/of werksituatie voorafgaand aan de ziekte, voor deze patiëntgroep als geroepen komt.’

In beweging

Schwarz: ‘Als inkomensverzekeraar zijn we gericht op het in beweging houden van onze verzekerden en zelfstandigen te ondersteunen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Als er sprake is van uitval, dan staan we natuurlijk klaar om te helpen bij het herstel. Innovatieve trajecten zoals prehabilitatie zijn belangrijk om verzekerden steeds beter te kunnen helpen bij hun herstel. Ook kunnen we hiermee een bijdrage leveren aan een gezondere en gelukkigere samenleving.’

Hoe kun je Fit4Society ondersteunen?

Doneren is mogelijk via rekeningnummer NL36RABO0309845246 t.n.v. Stichting Enjoy the Ride.

Ambassadeurs van Enjoy the Ride

 • Tim van Delft, drummer bij De Staat
 • Ko van der Velden, voormalig gynaecologisch oncoloog AMC
 • Leon Massuger, hoogleraar en gynaecologisch oncoloog Radboudumc
 • Jan Jaap Schmitz, voormalig adviseur Raad van Bestuur Radboudumc
 • Dorus van de Burgt, huisarts
 • Marianne Dees, huisarts en programmaleider aan Radboudumc
 • Arjen Hoitsma, bedrijfsarts
 • An Snyers, radiotherapeut Radboudumc
 • Lia Verhoef, radiotherapeut Radboudumc
 • Tanya Bisseling, Maag-Darm-Leverarts Radboudumc
 • Henri ten Klooster, hoofd Sportcentrum Wageningen University & Research