Fit4AYA

Voor jonge mensen met kanker (AYA’s) is het belangrijk dat zij zo gezond en actief mogelijk blijven leven. Dit is lastig door de vaak heftige behandelingen. Verantwoord sporten en gezonde voeding helpen daarbij. Leefstijladviezen en sporten moeten onderdeel zijn van de behandeling. Ook is het belangrijk dat AYA’s begeleid worden naar studie en werk.
Om deze begeleiding op maat te geven is geld nodig. Zorgverzekeraars vergoeden dit nu nog niet. Enjoy the Ride wil deze aanpak financieel toch mogelijk maken. Radboudumc onderzoekt met het project Fit4AYA wat de effecten van een gezonde leefstijl zijn op het welbevinden van jonge kankerpatiënten.

Fit4AYAFit door gezonde leefstijl en regie op eigen leven: Fit4AYA

In Nederland krijgen jaarlijks 2700 jongvolwassenen kanker. Voor hen, de AYA’s (Adolescents and Young Adults), is een Nationaal Zorgnetwerk ingericht.

Een gezonde leefstijl bevordert de genezing en maakt de terugkeer naar het ‘normale’ leven gemakkelijker. Specialisten vanuit verschillende disciplines, binnen en buiten het ziekenhuis, kunnen deze patiënten hierbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan voedingskundigen en sportfysiotherapeuten.
Zij maken onder andere sportprogramma’s op maat, geven leefstijl- en voedingsadviezen en werken aan duurzame gedragsverandering. Bovendien krijgen AYA’s begeleiding bij de terugkeer naar werk of studie. Heel belangrijk hierbij is dat de regie bij de jongvolwassenen zelf blijft liggen.

Ingrijpend

Kanker is een ingrijpende ziekte. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal en psychisch. Juist deze aspecten hebben veel aandacht nodig. In het gebruikelijke begeleidingsprogramma voor kankerpatiënten is daarvoor te weinig ruimte. Fit4AYA wil deze leemte opvullen. 

Vernieuwend project

Vanaf het moment dat de diagnose is gesteld start de begeleiding door de specialisten van Fit4AYA. Zij zullen de jongvolwassenen stimuleren om gezond te leven. Vanaf de eerste week wordt er onder begeleiding gesport. Gezonde voeding en brede leefstijladviezen horen daar ook bij. Alles is erop gericht om de jongvolwassenen weer snel terug te laten keren in hun ‘normale’ leven. Denk bijvoorbeeld aan het starten of hervatten van studie of werk. De jongeren geven zelf aan dat dit heel belangrijk is voor hun welbevinden.

Langere ondersteuning

Jongvolwassen kankerpatiënten hebben ook na de behandeling in het ziekenhuis nog behoefte aan ondersteuning. Fit4AYA begeleidt de AYA’s nog zes maanden nadat de behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Zorgmedewerkers van buiten het ziekenhuis werken in deze fase samen met de zorgprofessionals in het ziekenhuis.
Deze langdurige begeleiding helpt jongvolwassenen hun nieuwe, gezonde, leefstijl vast te houden. Ook maakt de begeleiding het gemakkelijker om te reïntegreren in werk of studie en positief naar zichzelf en de wereld te blijven kijken. Bij dit alles is het belangrijk dat de jongvolwassene zélf de regie houdt op het proces. Als de begeleiding ophoudt heeft hij geleerd hoe hij zelfstandig voor zijn fysieke en mentale gezondheid kan zorgen.

Waarom is er geld nodig voor Fit4AYA?

 • Voor deze aanpak is er extra medisch personeel nodig.
 • Radboudumc wil goed onderzoeken of en hoe deze aanpak werkt. Die kan dan uitgerold worden naar andere UMC’s. En ook naar jongvolwassenen met andere vormen van kanker.
 • Er zijn aanvullende materialen nodig voor de begeleiding.
 • Soms is er ook aanvullende zorg nodig die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Denk dan aan paramedische adviezen zoals sportadviezen. 
 • Ook de langere begeleiding kost natuurlijk geld.

Hoe kun je Fit4AYA ondersteunen?

Door het meedoen aan de fietssponsortocht Enjoy the Ride ondersteun je dit doel. Daarnaast zoeken we sponsoren die Fit4AYA direct willen ondersteunen. Doneren is mogelijk via rekeningnummer NL36RABO0309845246 t.n.v. Stichting Enjoy the Ride.Fit4AYA

Fit4AYA

Ambassadeur worden

Je kunt ons ook steunen als ambassadeur! Zoals Tim van Delft doet, drummer van de Staat. Kijk hieronder naar het filmpje.

Ambassadeurs van Enjoy the Ride

 • Tim van Delft, drummer bij De Staat
 • Ko van der Velden, voormalig gynaecologisch oncoloog AMC
 • Leon Massuger, hoogleraar en gynaecologisch oncoloog Radboudumc
 • Jan Jaap Schmitz, voormalig adviseur Raad van Bestuur Radboudumc
 • Dorus van de Burgt, huisarts
 • Marianne Dees, huisarts en programmaleider aan Radboudumc
 • Arjen Hoitsma, bedrijfsarts
 • An Snyers, radiotherapeut Radboudumc
 • Lia Verhoef, radiotherapeut Radboudumc
 • Tanya Bisseling, Maag-Darm-Leverarts Radboudumc
 • Suzanne Kaal, internist oncoloog Radboudumc
 • Eveliene Manten-Horst, directeur Nationaal AYA ‘jong & kanker’ Platform
 • Henri ten Klooster, hoofd Sportcentrum Wageningen University & Research